Istoric...

2006 As. Ev.si de caritate Sf.Andrei

Sigur vă întrebaţi...dacă Dumnezeu m-a chemat la lucrarea Lui cu atîta timp în urmă, de ce abia acum apare Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate SSf.Andrei ? Având viziunea tot timpul în inima mea, în vara anului 2005, dupa ce am călătorit prin ţara noastră cu răspîndirea Evangheliei, am împărtăşit ceea ce era în inima mea unor prieteni apropiaţi nouă, Florin şi Liliana. Ne-am rugat împreună am discutat şi am ştiut în inima noastră că trebuie să facem ceva mai mult ca aspiraţiile noastre pentru Dumnezeu să devină realitate. Nu am ştiut ce anume şi mai ales cum vom merge mai departe. Dar de atunci am continuat să punem visele noastre pe hărtie şi să le aducem în rugăciune înaintea Tatălui Ceresc pină ce la sfârşitul anului 2006 Dumnezeu a împlinit toate nevoile pentru înfiinţarea asociaţiei Sf.Andrei.


Împreună cu Liliana şi Florin Stefoni călăuziţi de Duhul Sfant, am acceptat provocarea Domnului ca să înfiinţăm această asociaţie cu scopul binedefinit de a ajuta la lărgirea împărăţiei lui Dumnezeu , astfel ca oamenilor să le fie greu să meargă în iad şi să fim o binecuvantare pentru cei în nevoi: spirituale şi materiale, din societatea în care trăim. Iată-ne aşadar la acest început de drum cu credinţa că împreună cu nostru vom face mari isprăvi. Florin se ocupă de consiliere şi învăţătură, Liliana şi Lucia de organizare de evenimente, comunicare şi parte socială. Iar eu fac lucrarea la care sunt chemat aceea de a ADUCE VESTEA SALVĂRII SUFLETULUI PRIN ISUS HRISTOS DOMNUL NOSTRU. Ce va urma... ?

 
ghermandesign